top of page

Et tilbakeblikk til 80-tallet i dette synthwave-inspirerte spillet. Trykk på de riktige tastene til rett tid mens endeløse mønstre av trekanter flyter nedover skjermen. Mønstre vil øke hastigheten og bli vanskeligere etter hvert som du går gjennom spillet. Spenningsmeteren øker ved å trykke toner riktig men synker hvis du bommer på en trekant. Spillet er over når spenningsmåleren er oppbrukt.

bottom of page